Tenk i dag er det 10 år siden!!Foto: FB siden om Christoffer.

NEI han bør aldri bli glemt denne nydelige gutten, ei heller hans mormors kamp for rettferdighet Og alle andre barn og pårørende som er berørt av lignende grusomheter.. I min lille verden er nettopp Christoffer ansiktet utad for alle barn som opplever nettopp overgrep, vold, fysisk død, psykisk "død", og den store store mangelen barna i vårt samfunn har på rettsvern..

I min lille verden er det mange skyldige i en slik sak, som endte med at denne nydelige gutten mistet livet sitt, der alle barn burde føle seg trygge, nemlig hjemme.hvor mange snudde seg bort og ikke handlet , da ansiktet hans(som jeg har sett bilder av) var skambanket, hovent og forslått???Skole??kanskje allerede i barnehagen???nabolaget??venner??.. Hva skje r med voksne mennesker når man ser...barn som lider???er virkelig deres egne sårbare følelser viktigere enn helvete barnet går igjennom?? er frykten for å blande seg viktigere ett ett barns liv???Nei, jeg veit ikke helt, jeg veit bare at jeg selv har handlet ett par ganger..jeg klarte ikke å la det være, jeg klarte ikke å leve med dårlig samvittighet, og skremte såre barneøyner på netthinnen min.....

Når DET er sagt, så er det bare to skyldige i selve handlingen, han som gjorde udåden,og mamma som bodde der og gjorde ingenting..Selve dommen i denne saken er ett gedigent hån mot denne lille gutten, i min verden ett stort, nytt overgrep, utført av de som skal håndheve lovverket, nemlig retten..Mange med meg mener det samme, er det MULIG å finne formidlende omstendigheter til å ta livet av en liten gutt på 8 år?? er det formidlende omstendigheter å stjele ett lite liv??En fremtid???Uansett hvilke overgrep barn blir utsatt for i dette landet så er landet vårt fremdeles ett U land på desse sakene..Hva sier vi til barna om deres verdi???8 års fengsel!!!Det var det din drapsmann fikk Christoffer, din mamma fikk blott noen måneder, og fortsatte forholdet til han :( Jeg gremmes så til de grader av denne galskapen her..Over dommere , rettsapparat, og heldigvis er vi mange som ikke vil finne oss i det lenger...Jeg har derimot møtt den nydelige mormoren din Christoffer, som aldri ga opp, som enda taler barnas sak, og deler det som skjedde med deg..Hun måtte sloss for i det hele tatt få saken opp i retten????!!! Ufattelig i seg selv:(.. Er løsningen i slike saker så enkelt som at empati og sundt bondevett MÅ komme på banen, i alle instanser som skal hjelpe barn???drukner mennesker i papirer og paragrafer??og minster på den måte sin verdi???stenger voksne av følelsene sine så til de grader at bla Christoffer ble en case???for å beskytte seg selv????

Det er ikke lenge siden en annen liten gutt i landet vårt sultet i hjel, barnevernet grep ikke inn enda det forelå bekymringsmelding fra legevakt..Uten å vite sikkert så virker det som pårørende her ikke var frisk, var det også tilfelle for de ansatte i barnevernet???For ett liv, barn er ikke her lenger, og hadde det ikke bare vært rett og rimelig at en barnevernsansatt på dette kontoret , satt i fengsel akkurat nå å ventet på at saken skulle opp for retten???Burde ikke noen ha ansvaret for at enda en liten gutt er borte???

Burde ikke barna , vår fremtid klart få budskapet, i VÅRT land har dere så stor verdi, at om noe skjer vil himmel og jord settes i bevegelse for at mennesker må stå til ansvar???I vårt lille land burde voksne som stjelte ett lite barns liv og fremtid, selv betale med sin fremtid, i form av livsvarig forvaring, fengsel ..Jeg er motstander av dødsstraff, da jeg mener at vi da går ned på samme nivå som de som har gjort dette grusomme..men i vårt lille Uland ang disse sakene så er sannheten den stikk motsatte, i forhold til straffer på overgrep på barna, så er Norge en godteributikk for overgripere, da ca 85 % av bla sexuelle overgrep går helt fri..og de som blir dømt får latterlige straffer..ufattelig mange barn lider i ett helvete uten sidestykke, ufattelig mange voksne blir frarøvet friheten i form av store traumatiske opplevelser fra barndommen som holder livet i ett fengsel..Du har blitt for meg ett  symbol Christoffer for alt det ett barn IKKE skal oppleve, både med ditt liv og død....Og ditt liv Christoffer ble brutalt tatt, ikke bare av drapsmannen men av retten også..Som frarøvet deg og ditt liv ....verdi...

NEI kjære nydelige Christoffer du er aldeles ikke glemt , og kommer aldri til å bli det heller.. Drapsmannen din er fri, det samme er din mamma,..mens du lille engel ikke er her meir..Takk kjære Christoffer du har blitt for meg ett bilde på galskapen i landet vårt, kampen er i gang, der mange er engasjerte og andre holder på å våkne nå..Norge bør plassere seg i gruppen I land hva barnas verdi angår, og rettferdighet bør være målet, selv om det aldri aldri kan bli rettferdighet nok over ett slikt tap som du og dine opplevde..Selve livet..men ansatte rundt om kring i systemene bør også ta på seg ansvaret nå, OG stå til rette for overgrepene også der!!!grusomme overgrep på toppen av overgrepene i utganspunktet..

Fred over ditt minne og all verdens medfølelse til deg og dine som aldri gav opp!!!

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

54, Ørskog

Utdannet psykiatrisk sykepleier,og jobbet i systemet i 22 år.svart belte i livets skole.Bl.mistet 6 av mine nærmeste i alderen 19-55 år.Har opplevd hjelpeapparatet både svært positivt, MEN også mange OVERGREP,pga HOLDNINGER til enkeltindivid i systemet.I bloggen deler jeg mine erfaringer på ett tema jeg brenner for .I tillegg til livets opp og nedturer,der jeg også deler egne dikt.,,for slik å tørre dele min egen vei og hva som har formet meg som mennesket bak tittelen....Jeg ønsker svært gjerne kontakt med andre også.kanskje DU???Man trenger alle gode hjelpere i systemet som man kan få, og jeg tror på ingen måte problemet har bare en årsak eller bare en løsning.heller som jeg også vil blogge om, samfunn og historie...Men jeg opplever,at det mangler en viktig brikke i skolene som utdanner hjelpere også.JEG mener mennesket bak tittelen er den viktigste ressursen i hjelpeapparatet. , og det mennesket trenger også vedlikehold..Men jeg har opplevd at det er like stor forskjell på holdninger på ansatte i det offentlige som på øvrige mennesker i samfunnet vårt, og får man da stor makt i forbindelse med utdannelsen, fordi man ikke snakker om eller lærer om det..kan dette føre til overgrep overfor de man skal hjelpe..Dette får man ikke lære noe om på skolene,og da heller ikke konsekvensene..som i min verden kan bli dødlige.Det er svært vanskelig å gjøre noe med det man ikke ser..Jeg baserer bloggen på EGEN ERFARING...Derfor vil jeg også gjerne ha kontakt med POLITIKERE, Du finner meg også på mail adressen min..aasekarink@gmail.com og jeg blir svært glad for tilbakemeldinger..både positiv og negativ.Har en drøm om å holde foredrag der ute...både på engelsk og Norsk, så ikke vær redd for å kontakte meg??? Jeg har i årenes løp kontaktet 2 helse og omsorgs ministrer , alle høyskoler og universiteter i landet vårt, uten å få innpass til å holde foredrag om emnet...holdninger, sårbarhet blant ansatte og de store konsekv ensene det kan få for de som skal hjelpes.Dette tolker jeg som ett tegn på at temaet er svært så tabubelakt???jeg hold på å gi opp mange ganger også, men så visket noen i øret mitt...Blogg....Derfor bruker jeg blogg for å kanskje nå ut, og mine egne personlige erfaringer for å underbygge disse påstandene ...Jeg har en drøm--om obligatorisk selvutvikling i alle skoler som utdanner mennesker som på en eller annen måte yter tjenester eller gir behandling , omsorg til andre mennesker...Jeg har en drøm opm at alle slike steder får evaluerings skjemaer som skal brukes aktiv til forbedring av tjenesten..Jeg har en drøm om at flest mulig kommer på "rett" hylle , yrkesmessig sett da jeg mener alle mennesker har svært viktige evner..Og om man da kommer på "feil" hylle blir det ikke bra verken for den enkelte ansatte, eller de man skal yte hjelp til.Jeg har en drøm om at nedbemanningene de forskjellige stedene i systemet skal stoppe..Overgrepene bare her har store konsekvenser for brukerene ..Jeg har en drøm om at verdien av ett menneske ikke bare skal måles i kroner og ører, men jeg tror virkelig sterk på at de tingene jeg deler av visjoner til syvende og sist er mye billigere også i kroner for samfunnet...Jeg har en drøm....

Kategorier

Arkiv

hits