Hva pokker er "skoleflink"for noe?Og, er leksefrie skoler..fremtiden??

Foto: Privat

Min hvorfor hjerne tar aldri ferie gitt, I går postet jeg en fantastisk artikkel på veggen min på fjesbukken, men siden jeg fremdeles sliter med tekniske ting og tang, klarer jeg ikke å dele den her..Derfor må jeg heller prøve å referere ..

Rektor Gunnar Aarstein på Digermulen skole i Lofoten, har praktisert leksefri skole i 12 år nå..Likevel har skolen over landsgjennomsnitt, over fylkesgjennomsnitt i karakterer...Bare dette skulle være god nok grunn til å ikke betvile at forandring ER mulig???Da dette herved er bevist og det i 12 år også???det burde også være mer enn god nok grunn til å i alle fall lytte til hans begrunnelser for dette tiltaket også???

Han begrunner det hele med at lekser i seg selv skaper skoletapere, bla..Nå liker ikke jeg dette ordet her i det hele tatt, og ønsker heller å si..barn som FØLER seg som skoletapere..Slik som meg selv en gang i verden gjorde, selv om det viste seg å være helt feil også..

Han sier videre at lekser er en konvensjon i skolen, på lik linje med spanskerøret og fysisk avstraffelse i sin tid, som også varte i ufattelig mange år..Konvensjon kan vel igjen defineres som en mellom menneskelig avtale, skikk og bruk..Sånn gjør man bare greie???ferdig med det liksom..Men denne rektoren har bevist at man nødvendigvis ikke trenger å gjøre akkurat det..og det med svært gode resultater i tillegg..

Han sier at det i alle år har vært elever som gjør leksene sine der hjemme, men også elever som ikke har gjort det..De siste der, kommer derfor på skolen  ofte med dårlig samvittighet , og heller finner på stunt??? som kan ødelegge for flere enn de sjøl..Årsaken til dette kan være svært mange og svært sammensatt også, så ordet latskap er nødvendigvis ikke en del av det en gang???Sykdom i familien??foreldre som er mye på jobb eller har vaktordnings jobb??Dysleksi av en eller annen grad??ADHD???osv, osv...MINE tanker her..

Denne rektoren begrunner også denne utviklingen...Med at skolene på ingen måte er som de engang var..Mange elever har svært lange dager, der noen starter på SFO så tidlig som 0630, og blir hentet i 15-16 tiden..

Er det ikke da rett og rimelig at skolene også henger med i denne faktaen??og tilpasser seg barnas behov og virkelighet i stede for som tradisjonen tro har vært..at barna har måttet tilpasse seg skolenes behov???

Han mente også at det var særdeles viktig å ha godt samarbeide med alle foreldrene, og nær kontakt med elevene..

Med ofte 9 timers "arbeidsdag" for barna, er det da rett og rimelig at de i tillegg skal gå hjem for å gjøre lekser???Så KLART har denne skolen her også lekser og øvelser ellers hadde de aldri fått dette resultatet her, men poenget er at lærerene klarer å tilpasse seg den virkelige verden for disse barna, lange dager, og derved klarer de å få kunnskapen inn, på skolen..tilpasse seg de ALLER fleste av barna ikke bare noen..

Det er kanskje ikke så rart at antall barn med stress symptomer øker, eller at depresjon blir registrert veldig mer hyppig og i mye yngre aldrer???vitenskapelig sett..Når barn har like lange dager som de voksne, på sin arbeidsplass???

Ordet skoleflink dukket også opp på veggen min på FB, i forbindelse med at jeg delte artikkelen, ett ord som enda får meg til å se en smule rødt..Da jeg var en av de altfor mange som i hele skoletiden trodde jeg var skoledum..Har skrevet om dette før men tar herved reprise..Da jeg brenner for nettopp barna..ingen av lærerene sa det direkte til meg i skoletiden heller, men de sa det likevel inndirekte, og nonverbalt, helt til at jeg trodde på det selv og gav opp..Den non verbale kommunikasjonene er ca 70-80 % av all kommunikasjon også og derved svært viktig..Jeg fikk derimot bekreftelsen en god del år senere også, da jeg møtte en av lærerene mine på en fest..Han sa: Jeg trodde faktisk aldri at det skulle bli noe av deg..jeg forlot han midt på dansgulvet, men overrasket ble jeg ikke, jeg hadde følt nettopp det hele ungdoms skolen..Da jeg møtte han på denne festen hadde jeg, mot alle odds begynt på skole igjen...Og hadde fått stallsjokk over resultatene i tillegg..6 til eksamen, resten 5 ere..MEG????er du gal???

Å gå år ut og år inn å få bekreftelse på at du ikke er verdifull.ikke duger, er ett mareritt i seg selv, spesielt på skolen der man ikke kan slutte eller melde seg ut heller på noen som helst måte..eller det er vel litt feil i dag da skulking har blitt ett til dels alvorlig problem enkelte steder???dette eksisterte ikke da jeg var ung..men i stede for å se på de som skulker som ramp, så kanskje kan man spørre seg...Hva betyr egentlig dette?? er det ett symptom på noe????kanskje ett symptom på at noen barn ikke føler seg verdifulle innen for skoleverket???jeg tror, veit, at det finnes MANGE slike som meg der ute, som trodde de var dumme..

I tillegg kan man jo også definere ordet skoleflink på en annen måte..Er det ikke definisjonen på hva samfunnet mener er de viktige fagene???Det er slettes ikke lærerene som bestemmer dette..de eneste fagene jeg virkelig har hatt bruk for etter grunnskolen for så å klare både utdannelsen på høyere skoler, og faget mitt der..var det faktum at jeg lærte å lese og skrive..Selv om det sto i karakterboken min på ungdoms skolen hvert eneste år..Åse er snill, og hjelpsom, så betydde det ikke døyten, tror du det å ha empati betydde noe for hvordan jeg oppførte meg som sykepleier eller???Er det ikke de fagene som pr dags dato har den høyeste statusen, med andre ord???

ALLE barn har viktige evner, bare ett eksempel her, av 1000 som jeg kunne ha gitt..Komikere..eller alle de med kunstneriske evner???tror fremdeles ikke klassens "klvn" har så høy status i skolene fremdeles???Eller tar jeg feil nå???hadde ikke ett samfunn uten kunst blitt ett meget dødt og forferdelig kjedelig samfunn???..hadde ikke verden blitt ett mye mer kjip plass uten de???Evner, som ikke er verdsatt i skolene i alle fall..Men som kan være mer enn  nok til leve" fett"resten av livet for de som virkelig har mot til å følge drømmen sin, selv utenom de er meget verdiløse evner, i følge skoleverket i alle fall.Og derfor krever sykt mye selvtillitt for barna som tør å satse???tror samfunnet vårt går glipp av mange talenter her også.I tillegg tror jeg det finnes altfor mange barn som opplever akkurat det samme som jeg gjorde en gang i verden...som pr definisjon på dette maktordet, var helt feil..

Ære være denne rektoren som stilte kritiske spørsmål til konvensjonen, som jo er helt, helt nødvendig for å få utvikling til å skje.En annen ting som han også måtte gjøre var å komme forbi sin egen sårbarhet ang..tryggheten med det gamle, kjente...og sine egne holdninger til forandring..før han i det hele ttt kunne stille spørsmålstegn?? Tenker nå jeg...Å i mitt lille hode er det skolen som bør tilpasse seg barna og ikke bare motsatt..ALLE barn bør få lov å føle seg verdifulle, få lov å føle at de behersker..IKKE bare de såkalte skoleflinke..Og til dere som tror dere er skoledumme vil jeg si...GLEM det, se en gang til..HVA er dine evner??IKKE tro at du ikke dugereller at du er dum..det er en stor vrangforestilling der ute i samfunnet....DET er feil!!!og til fremtidens skole vil jeg si..Velkommen..jeg gleder meg stort til å se fortsettelsen..mye forandring vil skje..til beste BÅDE for lærerene og ikke minst elevene..

 

 

 

 

 

 

 

Én kommentar

10.09.2014 kl.10:37

Lekser er et middel til å kontrollere foreldre. De foreldre som ikke følger opp barnas lekser kan mistenkes for omsorgssvikt, og følgelig skal man koble inn barnevernet. Politiske synspunkter på norsk skole er det samme som omsorgssvikt. = Barnevern.

Samme gjelder de hjernedøde foreldresamtalene, der man sitter og nikker taust til alt læreren sier som man visste fra før. Møter man ikke opp = omsorgssvikt, barnevern.

Men prøv å si det til alle som lever i en trygg boble at staten kun vil ditt beste...

Skriv en ny kommentar

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

53, Ørskog

Utdannet psykiatrisk sykepleier,og jobbet i systemet i 22 år.svart belte i livets skole.Bl.mistet 6 av mine nærmeste i alderen 19-55 år.Har opplevd hjelpeapparatet både svært positivt, MEN også mange OVERGREP,pga HOLDNINGER til enkeltindivid i systemet.I bloggen deler jeg mine erfaringer på ett tema jeg brenner for .I tillegg til livets opp og nedturer,der jeg også deler egne dikt.,,for slik å tørre dele min egen vei og hva som har formet meg som mennesket bak tittelen....Jeg ønsker svært gjerne kontakt med andre også.kanskje DU???Man trenger alle gode hjelpere i systemet som man kan få, og jeg tror på ingen måte problemet har bare en årsak eller bare en løsning.heller som jeg også vil blogge om, samfunn og historie...Men jeg opplever,at det mangler en viktig brikke i skolene som utdanner hjelpere også.JEG mener mennesket bak tittelen er den viktigste ressursen i hjelpeapparatet. , og det mennesket trenger også vedlikehold..Men jeg har opplevd at det er like stor forskjell på holdninger på ansatte i det offentlige som på øvrige mennesker i samfunnet vårt, og får man da stor makt i forbindelse med utdannelsen, fordi man ikke snakker om eller lærer om det..kan dette føre til overgrep overfor de man skal hjelpe..Dette får man ikke lære noe om på skolene,og da heller ikke konsekvensene..som i min verden kan bli dødlige.Det er svært vanskelig å gjøre noe med det man ikke ser..Jeg baserer bloggen på EGEN ERFARING...Derfor vil jeg også gjerne ha kontakt med POLITIKERE, Du finner meg også på mail adressen min..aasekarink@gmail.com og jeg blir svært glad for tilbakemeldinger..både positiv og negativ.Har en drøm om å holde foredrag der ute...både på engelsk og Norsk, så ikke vær redd for å kontakte meg??? Jeg har i årenes løp kontaktet 2 helse og omsorgs ministrer , alle høyskoler og universiteter i landet vårt, uten å få innpass til å holde foredrag om emnet...holdninger, sårbarhet blant ansatte og de store konsekv ensene det kan få for de som skal hjelpes.Dette tolker jeg som ett tegn på at temaet er svært så tabubelakt???jeg hold på å gi opp mange ganger også, men så visket noen i øret mitt...Blogg....Derfor bruker jeg blogg for å kanskje nå ut, og mine egne personlige erfaringer for å underbygge disse påstandene ...Jeg har en drøm--om obligatorisk selvutvikling i alle skoler som utdanner mennesker som på en eller annen måte yter tjenester eller gir behandling , omsorg til andre mennesker...Jeg har en drøm opm at alle slike steder får evaluerings skjemaer som skal brukes aktiv til forbedring av tjenesten..Jeg har en drøm om at flest mulig kommer på "rett" hylle , yrkesmessig sett da jeg mener alle mennesker har svært viktige evner..Og om man da kommer på "feil" hylle blir det ikke bra verken for den enkelte ansatte, eller de man skal yte hjelp til.Jeg har en drøm om at nedbemanningene de forskjellige stedene i systemet skal stoppe..Overgrepene bare her har store konsekvenser for brukerene ..Jeg har en drøm om at verdien av ett menneske ikke bare skal måles i kroner og ører, men jeg tror virkelig sterk på at de tingene jeg deler av visjoner til syvende og sist er mye billigere også i kroner for samfunnet...Jeg har en drøm....

Kategorier

Arkiv

hits