Vil du virkelig rasere allle offentlige etater, slik som skoler, sykehus, nav, barnevern osv..Åse???

Foto: Privat..

 

Er du vill??Det eneste jeg ønsker er at alle barn skal få leve trygt,at alle barn i skoleverket, barnevernet,rettsinstansene, samfunnet, skal få FØLE seg verdifulle, og alle som tar kontakt med en etat skal bli møtt med respekt, ydmykhet, og kjærlighet..i Bunnen..Jeg brenner for at barna er fremtidens samfunn og jeg vil at dette skal tas på alvor..Men IKKE bare barna..Alle som ber om hjelp skal få oppleve å bli møtt med empati, og ikke frykte det stikk motsatte.Beklager, det ble feil, ikke bare de som selv kontakter..men ALLE... Jeg ønsker også at forebygging over hele linjen blir satt på dagsordnen..Jeg ønsker ikke å fjerne "blomsterbeddene", bare å luke de..MANGE i det offentlige rom behersker allerede dette, smerte blir lindret, liv blir reddet hver eneste dag, og det skal vi ALDRI glemme...også over hele linjen..Men så viktige yrker kan ikke få lov til å fortsette med å bli helt tilfeldig HVEM man møter der ute..Konsekvensene er altfor store til det..de er også dokumentert, og er på ingen måte bare min synsing..Det er hjelp man bør få og ikke det motsatte..overgrep..

 

Hva er så din erfaring den største forskjellen på hjelp i det alternative miljøet kontra det offentlige hjelpeapparatet???

Min erfaring er såre enkelt, det er mye større sjanse for å bli møtt som ett helt menneske, og ikke bare en diagnose, eller case, i alternative miljøet enn i det offentlige..Det er også mye større sjanse for å møte mennesker , hjelpere, som tør å være nær..i form av det å være ett medmenneske, og som også jobber like mye med seg sjøl....Men når det er sagt,det er bare mennesker man møter også der, så det finnes også mennesker der, som ..er på feil hylle, i beste fall..Og det finnes mange i det offentlige rom som behersker allerede dette..Men jeg vil ikke lenger at det styres av tilfeldighetene, men blir tatt på alvor nok til å få en skikkelig dialog, og også det å få selvutvikling inn i alle skoler med makt over andre..Da den enkeltes sårbarhet kan får grove, og livstruende, konsekvenser for andre..Det er også mye større sjanse til at du som bruker er den som blir respektert for sannheter i ditt liv..ERFARINGENE dine som bruker er det som har makt..

Kan du komme med ett eksempel på hva du mener med sårbarhet???

Jeg kan ramse opp en hel bok her, men skal prøve å være kortfattet..Tallenes tale er klar, ca halvparten av Norges befolkning har pr i dag oppsøkt alternativ miljøet, vært innom en av de mange messene som har kommet for å bli..I stede for at det offentlige hjelpeapparatet, går i forsvar OG angriper som vi jo har sett så utallige beviser på i div TV programmer..Det offentlige Norge bør tilstrebe seg å heller sette seg inni ting før de uttaler seg..de bør også komme forbi sin egen sårbarhet her..for det å dømme det de ikke forstår??eller sårbarheten sin i forhold til å erkjenne feil??det de bør stille seg spørsmålet om i stede for , når de ser de høye tallene her...er..Hvorfor er det så mange som søker til det alternative miljøet???Hva er det som mangler i vårt tilbud???Hva er det vi kan forbedre??

Ett annet eksempel, som er svært så personlig har jeg bla annet delt her i bloggen før, sammen med utallige andre..Da jeg gikk kurset via NAV og lederen av dette kurset, sosionom utdannet, med videreutdannelse i familieterapi..Sa, mens alle vi som gikk gruppen satt rundt bordet å hørte på..Det er ikke så rart så mange blir voldtatt slik som folk går kledd..Uten å fortelle alle detaljene på nytt (les voldtatt innlegget mitt, jeg tror det står der)Så gikk hun kraftig i forsvar da jeg nektet å akseptere slike faglige..vanvittige.. feil uttalelser, selv om hun nektet å akseptere fakta som jeg kom med...fagligheten..så jeg til slutt måtte fortelle henne at jeg hadde erfart sjøl, og overskriftene på dette..Ikke bare hadde hun null peiling faglig sett, men hun gikk i forsvar..OG hun angrep, da JEG neste dag ble kalt inn på teppet og HUN sa til meg...veit du hvor ubehaglig det var å høre på deg i går???Hadde hennes sårbarhet for kritikk, eller erkjennelse over fag hun ikke kunne , vært mindre, hadde hun lagt seg flat og bedt om stor unnskyldning i tillegg..da hadde også min  rapport etter dette kurset sett helt annerledes ut, da jeg ble den umulige, og hennes innvirkning flere steder aldri ble nevnt med ett ord, så klart..bare slike rapporter har enormt stor makt...og en slik rapport med utallige, direkte  faktafeil fra mitt liv, samt subjektive meninger uten faglige begrunnelser,vil jeg i helhet dele i selvbiografien min, nettopp p ga sårbarheten til den som var lønnet for å hjelpe meg, ett annet sted..Når du ber om hjelp???Og blir strippet for verdighet i stede for, og grovt krenket???Denne episoden handler heller ikke BARE om faget, selv om jeg naglet henne faglig også...men om mennesket bak, og epikrisen forteller derfor mer om henne enn om meg..

Men om pasienter, klienter, brukere.elever skal få mer makt over sine egne liv..at folks erfaringer får mye høyere respekt.og makt..Så må også noen ..erkjenne at de har makt..erkjenne sin sårbarhet i forbindelse med dette også..for å kunne klare...å gi fra..seg nettopp dette.

 

Hvordan ser ditt drømmehjelpeapparat  ut for fremtiden Åse???

En Holistisk fremtid,( Google om du ikke veit)der pasientene, elevene, brukerene, pårørende, blir møtt med respekt, empati og medmenneskelighet i bunnen..Der disse er de som sitter på fasiten på hvordan de har det, og makten til å velge også, om man bare får informasjon og hjelp nok..Jeg vil ha tiltlene tilbake der de hører hjemme, som tjenere av andres smerter, behov,..som hjelpere, støttere og ikke som maktutøvere som til syvende og sist kan drepe..Vi lærer allerede om Holismen på skolene men det skorter noe forferdelig i praksis..jeg vil at disse to verdenene offentlig og privat, såkalte alternative, skal bygges bro mellom,i respekt og kunnskap..For like farlige er de i det "alternative" miljøet som vil fjerne klassisk medisin..Vi må snakke om tabutingene som hindrer brukerene i å få den ultimate hjelp..Bare med å respektere erfaringene til folk på dette området hadde fått hull på denne byllen for lenge siden..erfaringsgrupper som støtter min kritikk vokser opp som paddehatter, også på FB..Grupper som retten til en verdig død..Antimobbegrupper, flere grupper av brukere av nav tjenesten som har opplevd overgrep, eller barneverns tjenesten eller rettsapparatet..ett lite eksempel der...hører det noen steder hjemme at ett offer for sexuelle overgrep av advokaten eller dommeren  i rettsalen, blir spurt om de likte overgrepet???man tror det nesten ikke selv om man veit...jeg veit om mennesker som har fått dette spørsmålet der i rettslokalet..Og vi snakker om vårt århundre her..Og er det ikke vanvittig hvordan offeret i den såkalte ordførersaken ble trakkasert på det groveste i media og retten????Når det faktisk bare var henne som kunne bevise i tillegg???HOLDNINGER fra steinalderen bør fjernes ja..Da det ikke bare er mangel på kunnskap ute å går her..

Hva mener du å luke i beddene Åse???Vil du fjerne folk å si de er uduglige???

INGEN er uduglige, da absolutt alle har viktige evner..men om de er på feil hylle kan de i verste fall drepe, eller forårsake mye traumer og smerter for de som de skal hjelpe..I tillegg ødelegger de ufattelig masse for sine kollegaer som gjør en fantastisk jobb også..Nei, jeg vil at ALLE til syvende og sist skal få det bra..Om man kommer på rett hylle vill man også få blomstre og gro, i form av POSITIVE tilbakemeldinger , som jeg mener ALLE fortjener..

Mener du virkelig at demokratiske rettigheter som det å selv kunne velge yrker skal fjernes???

Er du sprø???Så absolutt ikke..men jeg mener at demokratiske rettigheter slik som at ALLE barna på ungdoms skolen skal få PROFF hjelp til yrkesveiledning, at alle skal få hjelpe til å se sine egne evner..og bli stolt av seg sjøl..Bare dette kan få mange fleire til å velge rett hylle..selv om dette ikke heller er helt nok...da man også må se på de store statusfoskjellene og holdningene som ligger bak dette...F.eks. at en som jobber i oljen , med akkurat samme antall år i utdannelse som meg selv..elelr andre yrkesgrupper som lærere osv..tjener dobbelt så mye som jeg gjorde med ansvaret i mange år over menneskeliv..bare denne ujenvheten kan får mange til å velge lønn i stede for evner..Og menneskeverdi og liv...Bør derfor få en alvorlig oppvask i hele samfunnet..Hva er det som har mest verdi???

Men blir ikke dine tanker om de nå blir gjennomført noe av det..SYKT dyrt i kroner og ører for samfunnet???

På ingen måte, det blir sykt mye billigere på sikt...ALT henger sammen, jeg tror at særdeles færre hadde blitt bla kriminelle eller rusmissbrukere...osv...Bare om ALLE barn fikk økt rettighetene sine..fikk lov å føle seg trygge,respekterte og verdifulle i hele hjelpeapparatet..skoleverket..osv osv..også i rettsapparatet..de må få se straffer som virkelig setter deres verdi også i ett helt nytt lys om de grusomme overgrepene nå har skjedd..men i  hele samfunnet for øvrig..dette hadde fått behovet for hjelp sykt masse ned..i tillegg til maaaaaaaaange andre tiltak i forhold til holdninger..om man blir møtt med overgrep og ikke hjelpe, om man fortsetter å ikke ville snakke om tabutingene akkurat her...så skaper bare dette store tilleggslidelser...og sykdom i seg sjøl...osv..osv..osv..Jeg vil ha ett hjelpeapparat som fører til maaaange FÆRRE brukere. på sikt....ett hjelpeapparat som hjelper...og ikke skaper flere hjelpetrengende..

Hva med ansatte som ofrer så mye av sitt liv, sin hverdag, seg selv.Hvordan mener du disse blir behandlet???

Særdeles forskjellige alt etter som hvor de jobber..jeg har jobbet på steder, uten noen innputt i form av eksterne kurs, og jeg har jobbet på steder med obligatorisk slike kurs..Jeg synes at rovdriften på fantastiske ansatte ofte er uhyggelig stor..med nedskjæringer, i tillegg til at man skal...gi..gi.og gi..uten å få noe som helst inn..Jeg tror også at om man heller tar vare på personalet så vil dette også komme brukerene særdeles mye til gode..Det er mennesker det er snakk om og ikke maskiner..også ansatte bør få mye mer makt når det gjelder arbeidsforhold..og sin egen situasjon.. der politikere uten peiling trer nedover ørene uten begrep om konsekvensene her..Mer makt ang sine egne forhold, både som menneske og ansatt..også høyere status i form av meget høyere lønn bla...eller mer fri for å ta vare på det viktigste verktøyet...som er mennesket...det er fremdeles en syk forskjell på verdien av menneskeliv og omsorgsyrker...enn de mer maskuline "yrkene".bare å høynet verdien på menneskeliv i samfunnet vårt...hadde gjort dette mulig.Når fremdeles rettsinnstansenene dømmer strengere i vinningsforbrytelser som stjeling av Mona Lisa, eller skatteundragelser som vår store kunstner har erfart...enn de gjør i saker med sexuelle overgrep eller "mobbing" som i realiteten er tortur..osv...Men mindre makt over..brukerenes rettigheter.og liv..mer likeverdig sammarbeide med brukere enn jeg er hjelper du.er bare...Politikere vil jeg seriøst.tvinge til erfare i praksis hvordan deres vedtak fungere i praksis..det skulle blott bare mangle, at de ikke fikk smake sin egen medisin..I form av praksis..på de forskjellige stedene.og ikke bare koselige kaffibesøk..jeg ville også hatt en obligatorisk dag i måneden for hver enkelt med makt der de var tilgjengelige for deres lojale velgere..En politikerbenk over hele landet..for å bygge broer mellom praksis og teorier..Mellom de høye  herrer og damer..og de som fikk de dit..Jeg vil fra mitt hjerte si at jeg ønsker at BÅDE ansatte og BRUKERE skal få det svært mye bedre i fremtiden..

Hva mener du om samarbeid da?? mener du det er godt nok rundt om i systemene???

På ingen måte..Jeg har lenge drømt om at de ulike hjelpeinstansene skulle bli tvunget til å sammarbeide mer..også å dele kontorer under samme tak..jeg har selv opplevd og sett mange ganger andre må gå...en "kanosser" gang..bli kasteballer mellom etater.med luen i hendene og blikket ned...gå milevis for å søke hjelp...Jeg har sett mange brukere..må tilpasse seg de offentliges behov...Men i den holistiske tankegangen er det klart hjelpeapparatet som bør tilpasse seg brukerenes behov..også på tvers av landegrensene bør man få til mye mer sammarbeide, man MÅ ikke finne opp  alt sjøl, om andre har bedre resultater vel???men igjen da må man sette på plass SÅ mye individuelle sårbarhet..som erkjennelsen av at...dette fikser vi ikke...Før det ultimate samarbeide kan fungere...

Bildet av delfinene her er mitt private, ett som jeg tok da jeg var med på en fantastisk seilbåt tur fra Norge til Portugal, gjennom Irland og Skottland over Biscaya ..De svømte om kapp med oss i kjølevannet av båten, ett magisk og nydelig skue bare det..En dag vil jeg svømme sammen med de...MED strømmen og ikke mot..Ingen journalist har så langt ring meg, derfor laget jeg ett intervju sjøl her..de som får mediadekning  ang traumer og tragedier, er ofte de som har ett traume, og som er sabla fornøyd med hjelpen i tillegg..Noe som jeg også har vært ufattelig mange ganger..og en traume kan være mer enn tøff nok til å rive verden bort under beina på ett menneske også..kanskje for godt også..og jeg har full empati og forståelse for akkurat det ..Men skal jeg, vi, som har opplevd ufattelig mange..som også inkluderer mange tabuer....derved i tillegg ...holde kjeft for det????I tillegg til å gå glipp av mye støtte, da det oppleves som direkte motstand fra de som skal hjelpe...pga sårbarheten for tabuene og kritikken??

Ja det er jækli tøft å svømme mot strømmen...men jeg er aldeles ikke aleine om det...Åpenhet kan føre til at vi blir mange NOK til slutt...Til at ting MÅ føre til forandring.Å hvordan i alle videste verden kan man tro att man kan hjelpe noen som helst om man motsetter seg dialog eller enda mer kunnskap over hvor sammensatt det virkelig kan være...bare det å være ett menneske??..

 

 

 

 

4 kommentarer

08.09.2014 kl.13:46

Erfaringsmessig; de som skal hjelpe henter sin kunnskap milevis vekke fra de menneskene de blir satt til å løse problemer for.

De setter også sin kunnskap og sin rolle over den de skal hjelpe. Pluss at de forlanger å bestemme hva den hjelpetrengende skal hjelpes med, og hvordan.

Delvis av mangel på innsikt og delvis hemmet av hvordan systemet fungerer = 100% ubrukelig for de som trenger dem.

Med mer og mer penger så blir terskelen for "unormal" lavere og lavere. Og nøkkelhullet trangere.

Etter det leker vi "klientsisten" alle sammen.

Det du kjemper mot heter egentlig klasseskille.

De rike er ikke halvparten så ille for de fattige som de midt i mellom er. For de midt i mellom nekter å innse at vi ikke er like, at det finnes rikere enn dem selv og at noen er fattig.
Anonym: Så bra du deler, dine synspunkter og erfaringer..Mine konklusjoner kommer også fra utallige erfaringer...som jeg deler villig vekk her på bloggen. min..Alle mine teorier linker jeg så til eksempel fra mitt og mine kjæres liv..jeg har sett hjelpapparatet fra alle vinkler det er mulig,,pårørende, ansatt, bruker..det er veldig trist å høre du har bare negative erfaringer..jeg har også mange positive..men de negative er så alvorlig at jeg ikke kan holde kjeft lenger. og derfor står åpent frem..jeg ønsker deg all mulig lykke til videre, og takker deg for innspill her....

Rosen

23.01.2015 kl.00:07

Jeg har selv kun dårlige erfaringer med barnevernet. Og jeg hadde en saksbehandler som var så var det ondeste jeg har møtt på, og hun ville jeg skulle bo steder jeg ble svimeslått og hos en overgriper. For hun mente: "du er vel ikke redd han skal gjøre deg noe nå?!"

Her er historien til en jente. Bv prøver kneble henne. Men hun ønsker hjelp.... Bare del :)

Denne jenta blir truet til taushet av barnevernet!

Gjerne del

Prøver her... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AAAfDPORLmTEJ%3Atheamadelene.blogg.no%2F1421787588_ikke_ta_han_ifra_oss.html+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no
Rosen: Beklager så masse tregt svar fra meg, men jeg har rett og slett ikke vært inne her på en stund :(..sender alle min empati til deg skal du vite, og beklager virkelig det du har blitt utsatt for ..å det av folk som er lønnet for å hjelpe..Tror det er særdeles viktig å åpne munnen og fortelle, dess flere dess bedre, til slutt må presset bli stort nok til...forandring..tusen takk også for tipset, jeg skal lese

Skriv en ny kommentar

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

54, Ørskog

Utdannet psykiatrisk sykepleier,og jobbet i systemet i 22 år.svart belte i livets skole.Bl.mistet 6 av mine nærmeste i alderen 19-55 år.Har opplevd hjelpeapparatet både svært positivt, MEN også mange OVERGREP,pga HOLDNINGER til enkeltindivid i systemet.I bloggen deler jeg mine erfaringer på ett tema jeg brenner for .I tillegg til livets opp og nedturer,der jeg også deler egne dikt.,,for slik å tørre dele min egen vei og hva som har formet meg som mennesket bak tittelen....Jeg ønsker svært gjerne kontakt med andre også.kanskje DU???Man trenger alle gode hjelpere i systemet som man kan få, og jeg tror på ingen måte problemet har bare en årsak eller bare en løsning.heller som jeg også vil blogge om, samfunn og historie...Men jeg opplever,at det mangler en viktig brikke i skolene som utdanner hjelpere også.JEG mener mennesket bak tittelen er den viktigste ressursen i hjelpeapparatet. , og det mennesket trenger også vedlikehold..Men jeg har opplevd at det er like stor forskjell på holdninger på ansatte i det offentlige som på øvrige mennesker i samfunnet vårt, og får man da stor makt i forbindelse med utdannelsen, fordi man ikke snakker om eller lærer om det..kan dette føre til overgrep overfor de man skal hjelpe..Dette får man ikke lære noe om på skolene,og da heller ikke konsekvensene..som i min verden kan bli dødlige.Det er svært vanskelig å gjøre noe med det man ikke ser..Jeg baserer bloggen på EGEN ERFARING...Derfor vil jeg også gjerne ha kontakt med POLITIKERE, Du finner meg også på mail adressen min..aasekarink@gmail.com og jeg blir svært glad for tilbakemeldinger..både positiv og negativ.Har en drøm om å holde foredrag der ute...både på engelsk og Norsk, så ikke vær redd for å kontakte meg??? Jeg har i årenes løp kontaktet 2 helse og omsorgs ministrer , alle høyskoler og universiteter i landet vårt, uten å få innpass til å holde foredrag om emnet...holdninger, sårbarhet blant ansatte og de store konsekv ensene det kan få for de som skal hjelpes.Dette tolker jeg som ett tegn på at temaet er svært så tabubelakt???jeg hold på å gi opp mange ganger også, men så visket noen i øret mitt...Blogg....Derfor bruker jeg blogg for å kanskje nå ut, og mine egne personlige erfaringer for å underbygge disse påstandene ...Jeg har en drøm--om obligatorisk selvutvikling i alle skoler som utdanner mennesker som på en eller annen måte yter tjenester eller gir behandling , omsorg til andre mennesker...Jeg har en drøm opm at alle slike steder får evaluerings skjemaer som skal brukes aktiv til forbedring av tjenesten..Jeg har en drøm om at flest mulig kommer på "rett" hylle , yrkesmessig sett da jeg mener alle mennesker har svært viktige evner..Og om man da kommer på "feil" hylle blir det ikke bra verken for den enkelte ansatte, eller de man skal yte hjelp til.Jeg har en drøm om at nedbemanningene de forskjellige stedene i systemet skal stoppe..Overgrepene bare her har store konsekvenser for brukerene ..Jeg har en drøm om at verdien av ett menneske ikke bare skal måles i kroner og ører, men jeg tror virkelig sterk på at de tingene jeg deler av visjoner til syvende og sist er mye billigere også i kroner for samfunnet...Jeg har en drøm....

Kategorier

Arkiv

hits