Min drøm for fremtidens barnevern..


Bilde : FB

Som jeg tidligere har nevnt,mener jeg det av hele mitt hjerte også. Det er foreningen for barnevernsbarna og foreldre som har barna sine i barnevernet som veit hvor skoen trykker..De som sitter med makten til å forandre burde derfor først og fremst kontakte disse organisasjonene å virkelig lytte.Ikke bare lytte men gi de makt til forandring....Jenta som jeg sist skrev om kunne ha vært en av de som var med der, men siden hun aldri fikk mulighet til det, valgte jeg å skrive en liten bit av hennes historie, å på den måten gi henne stemme..

Verden er ikke sort ,hvit men  hele spekteret er med og ALLE bør ha rett til å bli hørt...I alle fall er jeg ganske så sikker på at disse to organisasjonene til sammen kan danne ett meget oppegående barnevern, som nettopp er akkurat det...vern om barna..Og ikke minst de bør få makt til å påvirke lovverk, og skape noe nytt..

I denne pakken finner man ytterpunktene også i tillegg til alt i mellom..Så når ett barn blir tatt bort fra foreldrene når det aldri skulle ha skjedd,( som i saken da jeg vitnet mot barnevernet), er dette akkurat like mye overgrep for barna som det er overgrep i siste blogginnlegget mitt, der barnet blei ofret på de voksnes alter og tvunget tilbake til foreldre som på ingen måte var skikka til det, men som påførte barnet store , nye traumer i form av grov omsorgs svikt..

Det er i disse tilfellene når grov omsorgs svikt enten det er likgyldighet,avvisning, eller direkte overgrep, fysisk, psykisk eller sexuelt at jeg stiller meg svært kritisk til at foreldrene skal fortsette i evigheter å ha rettigheter over barna de en gang skapte..Er det virkelig til det beste for barna???Uten tvil så er det barna som bør ha rett til oppegående foreldre og IKKE foreldre som bør ha rett til å fortsette å ødelegge??Hvor mange år bør de i såfall få mulighet til å rette oppigjen livene sine å la barna leve i usikkerhet????Er det evnen til å lage barn som gjør ett menneske i stand til å være foreldre????I mine erfaringer ett rungende NEI!!!!Banra bør ha rett til å oppsøke foreldre, men en hel verden i forskjell er det at foreldrene har rett til å fortsette å skade barna..Å få muligheten å vokse opp i fred og trygghet bør stå som en grunnmur i barnas liv..Jeg tror at begge organisasjonene har sterke meninger om akkurat dette her..

Det ER virkelig ett altfor stort inngrep i menneskers liv å i det hele tatt fjerne ett lite barn fra hjemmet, til at enkeltindivid i barnevernet har makten til dette aleine..Uhørt!!!I tillegg behøver ikke barnevernet å bryte en eneste taushetsplikt..om de bare lytter..Og om det skulle være noen i nettverket som ønsker og har muligheter for å bli ett evt fosterhjem så burde kanskje dette blitt vurdert i denne prosessen her, og fått høy prioritering også...om det aller verst tenkelige er det eneste rette...det å flytte ett barn...

Derfor burde det i min lille verden bli foretatt en særdeles grundig utredning før dette skjer og ikke slik som nå, der ett hjemmebesøk av en kurator, faktisk kan føre til dette..(har sett også det på nærthold, skrekk og gru, kunne ikke tro hva jeg opplevde)..Ingen av de mange av oss som sto rundt ble spurt engang,og det er her jeg mener de bruker syk makt, og gjemmer seg bak taushetsplikten i tillegg..

De aller, aller fleste har ett nettverk, stort eller lite, og dette nettverket burde også bli hørt i en så alvorlig situasjon. .FØR barnet blir flyttet....For dette nettverket må også leve med sorgen over ett barn som blir tatt bort. Taushetsplikt sa du???Ett helt samfunn kan bli berørt når ett barn blir revet opp og blir borte...Det er særdeles sjelden at en barneverns kurator er synsk, ironi, derfor burde aldri en kurator alene sittet med denne makten heller..Alle i nettverket bør derfor få uttale seg, og ha makt også, slik kan man forebygge at de barna som aldri burde blitt flytta ikke utsettes for overgrep av barnevernet sjøl..En kurator burde ALDRI alene sitte med denne makten..

På akkurat samme måte ville jeg ha grillet nettverket til fremtidige fosterforeldre..hva du selv mener om dine evner er ikke nødvendigvis det andre ser???Jeg ville ha konsentrert meg om evnen til å gi kjærlighet, evnen til samarbeide, og om de er mye fordommer å spore, og ikke minst evnen til å holde ut, da altfor mange barna har blitt flyttet rundt som pingpongballer, med stadig nye fosterhjem..dette er helt uhørt...Ett barn fortjener det aller beste..Når ett fosterhjem svikter, og også i verste fall som vi også veit utfører overgrep, så er dette dobbelt svik for barna..Og de burde få dobbelt straff i tillegg for akkurat det..Jeg tuller ikke engang..Når man i utgangspunktet veit at man skal ta vare på ett barn som har opplevd nok fra før..bare med å flytte kanskje???jeg finner ikke ord som dekker i disse tilfellene..

 Så ville jeg som sakt før innføre selvutvikling som fag i alle yrker som velger det å jobbe med mennesker..Slik at man lærer å være proffesjonell, og ikke lar slike ting som egen sårbarhet...for...f.eks..kritikk påvirke jobben du gjør, eller holdninger fra steinalderen ang annerledesmennesker, som lever litt i utkanten av A 4..ALLE mennesker fortjener respekt..

Men også evaluerings skjemaer for både pårørende og barna, som skal tas på alvor så klart..av nettopp barnevernet..slike skjemaer er en unik mulighet til ..utvikling og forbedring...om man da klarer å komme seg forbi sårbarheten for kritikk og heller se på det som nettopp en munilghet..Er det enkelte kuratorer som stikker seg negativt frem i flere saker...så burde det da både være muligheten for barnevernet og rette opp igjen den store mangel på tilliten å gi denne sparken, både for barnevernets beste og ikke minst...barna..

Så vil jeg også ta med alle de foreldrene som selv ber om hjelp burde bli behandlet som kongelige, løftet opp, bært fram og hørt på..Kanskje flere hadde turt å be om hjelp da???jeg er ganske så sikker på akkurat det..Mange tør ikke be om hjelp da dei veit hvordan mennesker i systemet behandler de..Får det store konsekvenser for barna tror du?????Kanskje noen trenger noe så enkelt som avlastning????Eller fleksibilitet da jeg også har møtt aleineforeldre med flere jobber for å få endene til å møtes..hva med å gi de samme lønnen som fosterforeldrene til å få muligheten til selv å ha mer tid til barnet????Eller hvor mye koster ett tiltak som f.eks. en institusjonsplass, fosterhjem men administrasjon i forhold til å gi foreldre som på en eller annen måte ikke har god økonomi på andre måter.å gi de fosterhjemslønn???.. I min verden skulle det bare mangel at man ikke er fleksibel her, og nettopp tenker på barnets beste..I enkelte tilfeller så er det faktisk så lite som skal til som akkurat det..

Dette er i alle fall, noe av min drøm for fremtidens barn..For ikke å snakke om at barna nettopp er vår fremtid også..

 

 

 

2 kommentarer

28.08.2014 kl.11:46

Ære være for ønsket. Virkeligheten er annerledes og kommer ikke til å endre seg til det bedre. De som aldri kommer i nærheten av den bedriften er i beste fall naive. Og de som havner i søkelyset ødelegges grundig og blir aldri seg selv mer.

Barna som havner i midten vokser opp og ender på trygd. Da er de ikke interessante som annet enn "latsabber og snyltere" mer.
Anonym: tusen takk for tilbakemelding:) Det er ganske så ensomt å sitte å taste om kanskje de mest sårbare tingene i livet, uten å få tilbakemeldinger..Samtidig så tror jeg også at jeg forstår..Skjønner godt det du skriver og er også enig i at mange ting er heilt på ville veier.Selv om verden ikke er sort hvit og det likevel finnes solskinnshistorier..Man kan virkelig bli oppgitt og miste håp om en bedre fremtid også..Jeg har fått min del av konsekvensene av galskapen..og det var vel nettopp derfor jeg ble blogger til slutt..For det har virkelig skjedd en god del forandringer bare i min tid på jorden, selv om man virkelig kunne tenke seg at mange av de gikk særdeles mye fortere..jeg nekter derimot å gi opp håpet, slik som OBS, org for foreldre med barn i barnevernet som kom i fjor..som jeg også har skrevet om her inne..Slike ting gir ett lite håp om utvikling..???I alle fall har historien gang på gang vist at interesse org. som er sterke er ofte de som får nye ting til å skje..Da kreves det kanskje at man slutter å skamme seg???Å åpner kjeften i stede for???Ting må snakkes i hjel og ikke forties..og når man holder munn, så vil overgrepene fortsette..jeg nekter å gi slipp på håpet i alle fall, selv om jeg veit at det er en mektig tung vei å få til forandring:(

Skriv en ny kommentar

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

mennesketbaktittelen, aasekarink@gmail.com

53, Ørskog

Utdannet psykiatrisk sykepleier,og jobbet i systemet i 22 år.svart belte i livets skole.Bl.mistet 6 av mine nærmeste i alderen 19-55 år.Har opplevd hjelpeapparatet både svært positivt, MEN også mange OVERGREP,pga HOLDNINGER til enkeltindivid i systemet.I bloggen deler jeg mine erfaringer på ett tema jeg brenner for .I tillegg til livets opp og nedturer,der jeg også deler egne dikt.,,for slik å tørre dele min egen vei og hva som har formet meg som mennesket bak tittelen....Jeg ønsker svært gjerne kontakt med andre også.kanskje DU???Man trenger alle gode hjelpere i systemet som man kan få, og jeg tror på ingen måte problemet har bare en årsak eller bare en løsning.heller som jeg også vil blogge om, samfunn og historie...Men jeg opplever,at det mangler en viktig brikke i skolene som utdanner hjelpere også.JEG mener mennesket bak tittelen er den viktigste ressursen i hjelpeapparatet. , og det mennesket trenger også vedlikehold..Men jeg har opplevd at det er like stor forskjell på holdninger på ansatte i det offentlige som på øvrige mennesker i samfunnet vårt, og får man da stor makt i forbindelse med utdannelsen, fordi man ikke snakker om eller lærer om det..kan dette føre til overgrep overfor de man skal hjelpe..Dette får man ikke lære noe om på skolene,og da heller ikke konsekvensene..som i min verden kan bli dødlige.Det er svært vanskelig å gjøre noe med det man ikke ser..Jeg baserer bloggen på EGEN ERFARING...Derfor vil jeg også gjerne ha kontakt med POLITIKERE, Du finner meg også på mail adressen min..aasekarink@gmail.com og jeg blir svært glad for tilbakemeldinger..både positiv og negativ.Har en drøm om å holde foredrag der ute...både på engelsk og Norsk, så ikke vær redd for å kontakte meg??? Jeg har i årenes løp kontaktet 2 helse og omsorgs ministrer , alle høyskoler og universiteter i landet vårt, uten å få innpass til å holde foredrag om emnet...holdninger, sårbarhet blant ansatte og de store konsekv ensene det kan få for de som skal hjelpes.Dette tolker jeg som ett tegn på at temaet er svært så tabubelakt???jeg hold på å gi opp mange ganger også, men så visket noen i øret mitt...Blogg....Derfor bruker jeg blogg for å kanskje nå ut, og mine egne personlige erfaringer for å underbygge disse påstandene ...Jeg har en drøm--om obligatorisk selvutvikling i alle skoler som utdanner mennesker som på en eller annen måte yter tjenester eller gir behandling , omsorg til andre mennesker...Jeg har en drøm opm at alle slike steder får evaluerings skjemaer som skal brukes aktiv til forbedring av tjenesten..Jeg har en drøm om at flest mulig kommer på "rett" hylle , yrkesmessig sett da jeg mener alle mennesker har svært viktige evner..Og om man da kommer på "feil" hylle blir det ikke bra verken for den enkelte ansatte, eller de man skal yte hjelp til.Jeg har en drøm om at nedbemanningene de forskjellige stedene i systemet skal stoppe..Overgrepene bare her har store konsekvenser for brukerene ..Jeg har en drøm om at verdien av ett menneske ikke bare skal måles i kroner og ører, men jeg tror virkelig sterk på at de tingene jeg deler av visjoner til syvende og sist er mye billigere også i kroner for samfunnet...Jeg har en drøm....

Kategorier

Arkiv

hits